Algıdan Veriye

Meteoroloji rönesans ile birlikte bilim olarak kabul edilmeye başlandı. Rönesanstan öncesinde meteoroloji bilgisi ve tecrübeleri dilden dile aktarılıyordu. 16. ve 18. yüzyıllar arasında geliştirilen ölçü aletleriyle birlikte meteoroloji biliminde önemli gelişmeler kaydedildi.

Tarih öncesi dönem, Antik çağlar ve Orta çağ

Bundan yaklaşık 8000 yıl önce Polinezyalılar  denizciler okyanuslara açılıyorlardı ve ilk okyanus denizcileriydiler. O dönemde edinilen bilgi ve tecrübeler sadece anlatılarak aktarılıyordu bundan dolayı denizcilik hakkındaki bilgilerine dair her hangi bir kayıt yok.

Avrupada ise çoktanrılı dinler sayesinde insanlar ve meteorolojik olaylar arasında bir ilişki kuruldu. Şamanlar ve Pederler hava tahminlerinde bulunuyorlardı ve yağmur duvalarına çıkıyorlardı.

Denizcilerin tahminleri ise denizin durumuna ve gökyüzü gözlemlerine dayandırılıyordu.

Miletli Tales Herşeyin sudan oluştuğunu ve tanrının herseyin içinde oldugunu idda etti.

The interest in learning about meteorological phenomena began, for western civilisation, with the birth of Greek philosophy. Thales of Miletus (630-547 BC) led this quest for knowledge with his famous claims: “We are all water” and “All things are  full of gods”.