İklim ve meteorolojinin kısa tarihi

Bu bölümde sizlere küresel ölçekte, iklim ve meteoroloji biliminin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilecektir.

Tarihsel süreçte, hava tahmininleri yapılırken karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi edinmenin yanında şu anda ki meteorolistlerin ne şekilde çalıştığını ve nasıl daha güvenilir tahmin modelleri geliştirdiği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

1.1.1 Meteoroloji biliminin başlangıcından 18. yüzyıla kadar olan kısmı.

1.1.2 Şu andaki nümerik modellere nasıl ulaşıldı.

1.1.3 Açık Deniz yarışlarındaki yatların meteorolojik verileri almalarındaki gelişimi.