Meteorolojiyi Anlamak – Giriş

Bu bölüm Açık deniz yarışçılığında gerekli olan basit meteorolojik kavramları içerir.

1.1 İklim ve meteorolojinin kısa tarihi.
1.2 Yerel bazda oluşan dört atmosferik olay.
1.3 Atmosfer ve atmosferik olayların küresel bazda işleyişi