Tag Archives: Hücum açısı

Salma ve Dümen tasarımında temel prensipler II

Teknenin karinasını düz ve sonsuz bir yüzey olarak varsayarsak, dümenin etrafındaki akış, dümenin aynadaki yansımasının şekildeki gibi eklenmesiyle oluşan akışla aynı olurdu. Teknenin karinası gerçekte düz ve sonsuz olmadığı için çok daha karmaşık bir akış oluşur.

Kanadın kuşbakışı görünüşünün tanımlaması şekilde gösterilmiştir. Kanadın hücum kenarından kuyruk kenarına olan mesafesi kanat genişliği (C – chord) olarak adlandırılır. Şekilde kanadın taban ve uç genişlikleri gösterilmiştir. Bu ikisini kullanarak ortalama genişliği bulabiliriz. Kanadın verimliliğini belirleen en önemli değişkenlerin başında Kanat Açıklık Oranı (AR – Aspect Ratio) gelir ve kanat derinliğinin ortalama kanat genişliğine bölünmesiyle bulunur. Bu geometrik kanat açıklık oranıdır. Daha önceden belirttiğimiz gibi Kanat düz ve geniş bir düzleme sabitlenirse bu oran iki katına kadar çıkabilir. İkinci önemli değişkenimiz ise sivrilme oranıdır(TR – Taper Ratio). Sivrilme Oranı ise uç genişliği ve taban genişliğinin oranı ile bulunur.

Genel olarak Kanatlar dik değildir ve geriye doğru yatıktırlar. Bu yatıklığı hesaplamak için hücum kenarı veya kuyruk kenarı kullanılabileceği gibi, taban genişliği ve uç genişliklerinin hücum kenarından %25 gerisinden geçen bir çizgiyle bulmak daha uygun olur. Daha öncede belirttiğimiz gibi ideal şartlar altında kanadın her kesitinin etki noktası bu çizgi üzerinden geçer. Gerçek dünyada bu tam olarak böyle olmasada çok iyi bir yaklaşımdır.

Aerodinamiğin en bilinen kuramlarından birisi kaldırma çizgisi kuramıdır(Line Lifting Theory). Bu kuramla bir kanat üzerinde oluşan kaldırma kuvvetini ve sürüklenmeyi hesaplayabiliriz. Fazla matematiksel derinliklerine inmeden açıklamaya çalışalım. Öncelikle, iki ucu açık ve omurgasından simetrik kanatlarda ve bir teknenin karinasına sabitlenmiş salma veya dümenler için bu kuramı kullanabiliriz.