Tag Archives: kara suları

Deniz Hukuku Terimleri

Doğu Akdeniz ve Adalar konularından bahsetmeden önce karasuları , kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi bazı kavramları açıklamamız gerekir.

Karasuları (territorial waters): Karasuları bir devletin topraklarının ve iç sularının haricinde egemenliğini devam ettirdiği bitişik deniz bölgesine denir. Bu egemenlik karasuları üzerindeki hava sahasını, deniz yatağını ve toprak altını da kapsar. Her devlet kendi karasuları genişliğini tespit edebilir ancak karasuları genişliği 12 deniz milini geçemez.

Kıta sahanlığı (continental shelf): Kıta sahanlığı aslında yer bilimciler tarafından kullanılan bir terimdir. Deniz kıyısından kıta kırılımına kadar olan bölgeye denir. Eğer belirgin bir kırılım yoksa kıta sınırı yaklaşık olarak 100 ila 200 metre derinlik arasında bir yerdir.

Hukuki anlamda ise kıta sahanlığı bir ülkenin deniz kıyısından kıta kırılımına kadar olan veya bu kırılım 200 deniz milinden daha az mesafede ise 200 nm ye kadar olan, deniz altı alanlarını, deniz yatağını ve toprak altını içerir.

Münhasır ekonomik bölge (exclusive economic zone): Bir devletin su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında özel haklara sahip olduğu deniz altı alanlarını, deniz yatağını ve toprak altını içeren bölgedir. Bu bölge 200 deniz milini geçemez. MEB bir devlete karasularındaki gibi tam egemenlik sağlamaz çünkü deniz yüzeyi uluslararası sulardır.

A – Karasuları
B – Bitişik Bölge
C – Münhasır Ekonomik Bölge
D – Uluslararası Sular