Tag Archives: marina mil cetveli

Marina ve Limanlarımızın Mil Cetveli

Türkiye denizlerindeki Marinaların ve Limanların birbirine olan uzaklıklarını Deniz mili olarak cetveli aşağıda verilmiştir.

Mesafeler Deniz Mili dir.